Förutsättningar för landbaserade fiskodlingar

Motion 2021/22:2163 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för investeringsstöd till landbaserade fiskodlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landbaserade fiskodlingar har viktiga förtjänster ur ett miljöperspektiv: Det skapar förutsättningar för insjöar och hav att återhämta sig, och produktionen kan genomföras med mycket begränsade koldioxidutsläpp. Vidare skapar det regional utveckling och arbetstillfällen på landsbygden. De nuvarande reglerna medger dock inte investerings­stöd för landbaserade fiskodlingar. Skälet är att denna verksamhet klassas som jord­bruksproduktion. Det finns därför skäl att se över stödstrukturen i syfte att skapa bättre förutsättningar för denna klimatsmarta och växande näring.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)