Även offentliga bespisningar och kök måste kunna uppge ursprungsland på maten

Motion 2021/22:1956 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner och regioner på måltidsmenyerna ska uppge ursprungsland för de köttråvaror och andra råvaror som använts och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På samma sätt som privata restauranger och livsmedelsaffärer har ett krav på sig att tydligt uppge ursprungslandet på maten så borde även de offentliga köken ha samma krav. Skoleleverna lika väl som vårdtagare på vårdhem och sjukhus bör ha tillgång till informationen om varifrån maten kommer. De krav man ställer på privata restauranger bör självklart samtidigt ställas på samhället egna offentliga kök inom vården och skolan.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)