Självförsörjningsgraden av livsmedel

Motion 2021/22:1954 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat under årtionden. För många livsmedel har vi endast en självförsörjningsgrad på ca 50 procent. Vid krig eller avspärrning så minskar både möjligheterna att få tag i importerade matvaror till befolkningen men också till insatsvaror som gödning, diesel och foderblandningar till lantbruket. Det innebär att Sverige är oerhört sårbart och kan snabbt sakna mat och förnödenheter vid ett krig eller en avspärrning.  Finland och Danmark har en betydligt högre självförsörj­ningsgrad på mat och Finland ligger på ca 85 procent. Därför behöver Sverige aktivt jobba med att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. En ökad matproduktion medför med automatik en högre självförsörjningsgrad vid avspärrningar. En första åtgärd är att se till att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk, öka lönsamheten, se till att svenskt lantbruk klassas som samhällsviktig verksamhet, se till att investeringsviljan i svensk matproduktion ökar, sänka skatter och minska byråkratin och regelkrånglet. Eventuellt överskott på vissa livsmedel i Sverige måste hitta andra marknader utom­lands så exportsatsningar på mat måste öka och ett långsiktigt arbete med att marknads­föra svensk mat utomlands måste inledas och intensifieras. Att höja självförsörjnings­graden av livsmedel i Sverige måste påbörjas omgående och vara långsiktigt för att lantbrukare ska våga satsa och producera mer mat i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)