Minskad ölskatt för de små bryggerierna

Motion 2021/22:1935 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skatten på öl för de små bryggerierna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU tillåter och ger Sverige tillåtelse att Sverige har lägre skatt på öl som bryggs i mindre mängder av små bryggerier.

Men denna möjlighet till lägre skatt för mindre bryggerier använder sig inte Sverige av idag.

Trots att nästan alla EU-länder och dessutom Norge använder möjligheten, så tackar Sverige nej till möjligheten för lägre skatt, vilket försämrar konkurrensvillkoren för våra svenska småbryggerier.

Att Sverige inte tar vara på möjligheten att ta ut lägre skatt på de små bryggerierna gör att våra mindre ölproducenter blir missgynnade och importerad öl blir billigare än svenskt öl.

Sveriges regering måste lära sig att ta vara på möjligheterna i EU och inte bara strunta i möjligheterna som EU ger. Att ha sämre möjligheter, sämre regler och högre skatter i Sverige gör att vi förlorar jobb och tillväxt i Sverige.

Sveriges hantverksbryggerier står för ca 5 procent av ölförsäljningen på system­bolaget som är svensktillverkad medan de 6 större bryggerierna i Sverige står för resten av den svenska ölen på systembolaget. Små hantverksbryggerier har det tufft med att konkurrera med priser utan måste jobba extra med att ta fram unika och speciella ölsorter. Att utländska småbryggerier har lägre ölskatt och Sverige har högre ölskatt snedvrider konkurrensen, dessutom hämmar det exporten av svenskt hantverksöl. Sverige borde ta vara möjligheten med lägre ölskatt precis som andra EU-länder gör i Europa för ökad tillväxt och fler jobb i Sverige.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)