Uppmärksamma islamofobi med en dag

Motion 2021/22:1684 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma islamofobi med en dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hat och hot mot muslimer har ökat. Enligt Stiftelsen Expo attackeras i genomsnitt en svensk moské eller muslimsk bönelokal nästan varje månad. Nyligen attackerades en moské i Nya Zeeland och i Norge. Vi kan även se allt hat som skrivs på nätet om muslimer. Det är en utveckling som är skämmande och oroväckande. Detta måste uppmärksammas och synliggöras mer.

Sedan lång tid tillbaka uppmärksammas antiziganism på internationella Romadagen den 8 april. Förintelsens minnesdag är den 27 januari och är den internationella minnes­dagen för förintelsens offer. Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Det finns ingen särskild dag när man synliggör rasism, hot och hat mot muslimer, men en särskild dag när man uppmärksammar islamofobi bör införas.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)