Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2021/22:1651 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mat som serveras av det offentliga ska uppfylla samma krav som det offentliga ställer på svensk produktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ställer tuffa krav på sin livsmedelsproduktion. Med rätta har vi hög standard när det gäller kemikalier, antibiotika, djurskydd och andra viktiga parametrar för att få en hållbar livsmedelsproduktion.

Därför är det helt orimligt att det offentliga inte ställer samma krav när det offentliga sedan köper in mat. Det är fullt möjligt att servera mat i riksdagens matsal som inte lever upp till de djurskyddskrav som samma riksdag har beslutat om. Det här gäller självfallet inte bara riksdagen utan alla de offentliga verksamheter som finns runt om i landet. Att städa framför den egna dörren först känns som en självklarhet. Det är idag vardag att en lantbrukare blir serverad mat på ett äldreboende eller sjukhus som samma lantbrukare hade fått stränga straff för om hen producerat hemma på gården.

I Finland finns ett principbeslut från regeringen om att de regler som gäller vid finsk produktion ska vara samma krav som de som ställs vid offentlig upphandling.

I förlängningen är det bara logiskt. Offentliga medel ska ju inte gå till att hålla en sämre standard än vad det offentliga beslutat om. I Finland kommer dessutom stick­provskontroller att göras för att se till att det offentliga följer principbeslutet i sina upphandlingar.

För undertecknad är det rimligt att vi i Sverige gör på samma sätt. Det vore också fullt rimligt att regeringen med ett principbeslut slår fast samma inriktning och sam­tidigt meddelar att om offentliga institutioner förväntar sig statliga medel framöver, då bör upphandling följa svenska krav.

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)