Öka vår försvarsförmåga

Motion 2020/21:2259 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör stärka sin försvarsförmåga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste långsiktigt arbeta för att vi har en försvarsförmåga som gör att landets invånare kan känna trygghet och att vi kan försvara oss vid ett angrepp. Med tanke på det osäkra omvärldsläget kan inte Sverige undvika att också ha en fördjupad diskussion vad det gäller ett svenskt Natomedlemskap.

Sverige bör även omgående vidta åtgärder och rusta upp vårt försvar för att stärka vår försvarsförmåga och kunna hantera ett eventuellt allvarligt krisläge. När andra stater kränker våra landsgränser måste vi kunna reagera och se till att vi har resurser och möjlighet att försvara oss.

Vi behöver därmed omgående få igång en diskussion och debatt om vilka framtida möjligheter vi har när det gäller vårt svenska försvar och samtidigt påbörja arbetet och diskussionen om ett svenskt medlemskap i Nato. Ett starkt svenskt försvar och ett medlemskap i Nato är vad som behövs för att säkra vårt land och våra invånares trygghet i framtiden.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)