Totalförsvarsförmåga

Motion 2020/21:1433 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka totalförsvarets förmåga i händelse av framtida kriser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin har visat att vissa delar av samhället är mer sårbart än andra. Till exempel behövde delar av landet snabbt säkras upp med upphandlad trafik när marknaden vek; på andra håll behövde vissa delar stärkas upp för att klara transporter av till exempel livsmedel, sjukvårdsutrustning och läkemedel. Inför kommande utmaningar är det viktigt att vi står ännu bättre rustade och att graden av självförsörjning ökar inom flera delar av samhället, som drivmedel, livsmedel, sjukvårdsutrustning och läkemedel. Därför är det viktigt att vi ser över vår förmåga att förbättra vår totalförsvarsförmåga i händelse av framtida kriser.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)