Höjd maxhastighet till 130 kilometer i timmen

Motion 2019/20:862 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja högsta tillåtna hastighet på motorvägar till 130 kilometer i timmen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säkerheten kommer alltid i första hand när det handlar om trafikpolitik. Att hastigheten höjs innebär dock inte per automatik att säkerheten minskar. Faktum är att en ökad hastighet inte har visat några som helst indikationer på att öka antalet olyckor. I rapporten Utvärdering av ändrade hastighetsgränser – Långtidseffekter på trafiksäkerheten från VTI slogs det fast att antalet dödsolyckor på motorvägar som fått höjd hastighetsgräns varit oförändrat.

Idag är högsta tillåtna hastighet på våra motorvägar 120 km/timme. Det är viktigt att utveckla våra vägar och ökade hastigheter är en del av den politiken. Givet de positiva resultaten från utvärderingen av höjda hastigheter finns det skäl att överväga att ytterligare höja hastigheten till 130 km/timme.

Lars Beckman (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)