Förlorad vårdnad vid mord

Motion 2019/20:3337 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom nationella riktlinjer säkerställa att morddömda föräldrar per automatik mister vårdnaden om sina barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter en granskning i juli 2018 av Aftonbladet framkom det att 164 barn under 2000-talet upplevt att deras pappa mördat mamman. Samtidigt visade det sig att vart tredje barn har haft kvar sin morddömda pappa som vårdnadshavare. Att som barn förlora en förälder är svårt nog, och att pappan begått mordet gör saken än värre och det finns även exempel på barn som själva tvingats bevittna mordet, kanske efter en brutal misshandel.

Till följd av rådande regelverk där morddömda pappor kan behålla vårdnaden om sina barn hamnar barnen i direkt beroendeställning till en mördare. Papporna kan nämligen från fängelset neka barnet vitala behov i form av exempelvis psykologhjälp, förhindra att barnet får ett eget pass eller något så enkelt som att byta skola alternativt syssla med olika former av fritidsaktiviteter.

Vårdnadsfrågan bör med andra ord automatiskt prövas så fort en förälder misstänks ha dödat den andre. Samhället måste tydligt deklarera att en förälder som mördat en annan förälder då också har förbrukat rätten att vara vårdnadshavare för sina barn enbart med undantag i särskilt exceptionella fall.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)