Villkor för turism i Sverige

Motion 2019/20:2963 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att främja turismen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har den svenska besöksnäringen varit en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden som har vuxit snabbast. Turismen i Sverige är på stark fram­växt inte bara från våra grannländer utan från övriga Europa och från nya marknader som Ryssland och Kina. Inte minst i landets glesare delar spelar turismen en allt större roll för den lokala ekonomin och utvecklingen. Detta illustreras av att den totala turism­konsumtionen har ökat med över fyra procent per år under hela 2000-talet och under 2016 uppgick den till nära 300 miljarder kronor.

För att Sverige fortsatt ska vara ett framgångsrikt turistland krävs att man från statens sida också väljer att marknadsföra Sverige just som ett sådant. När den rödgröna regeringen talar om exportfrämjande åtgärder glöms turismen lätt bort trots att den inbringar stora intäkter för såväl staten som de många privatpersoner som är företagare eller anställda inom branschen.

Lika viktigt som en aktiv marknadsföring är det generella företagsklimatet i landet. Företagare inom turism är inte sällan unga när de startar sitt företag. Därför är det särskilt viktigt för dessa att arbetet med att fortsätta att förenkla regelverket kring att starta och driva småföretag inte avtar utan intensifieras. I dag är det många svenskar som utbildar sig inom turism och lockas av tanken att prova på att starta företag. Det är en utveckling som bör uppmuntras från statens sida.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)