Förstärkning av polisen i Norrland

Motion 2019/20:2939 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förstärka polisen i Norrland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta städerna och huvuddelen av medborgarna i Norrland finns längs med kusten. Norrlands inland är relativt glesbefolkat och präglas av stora avstånd. Idag ska en polispatrull nattetid ansvara för insatser på en yta motsvarande vårt södra grannland Danmark. Polisens huvudskyddsombud för Polisregion nord har krävt att bemanningen förstärks ytterligare. Det är orimligt att lämna stora delar av Sverige utan närvarande polis inom rimlig insatstid. Den nationella debatten handlar ofta om storstädernas utmaningar och kostnader i samband med detta. Långa avstånd har också en kostnad vilket det bör tas större hänsyn till.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)