Avskaffande av miljözoner för personbilar

Motion 2019/20:2902 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att avskaffa miljözoner för personbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen införde våren 2018 två nya miljözoner som ger kommuner rätt att begränsa personbilar i städer. Det gjordes genom ändringar i 10 kap. trafikförordningen. Förbättrad luftkvalitet i våra städer är viktigt. Luftkvaliteten förbättras dessutom kontinuerligt, vilket är glädjande. Men nya åtgärder måste balansera kostnader och avsedd effekt för miljö, klimat och luftkvalitet. Att först ge människor en miljöbils­bonus för att köpa energieffektiva dieselbilar för att rädda klimatet och sedan utestänga dem från våra städer för att förbättra luftkvaliteten är att leka med enskildas privat­ekonomi. Dessutom på orimlig grund när vi även i Stockholm aldrig överskrider EU:s gränsvärden för luftkvalitet. Nybilsinköp är vid sidan om boendet den största investeringen för de flesta människor. Små miljövinster till stor kostnad för enskilda urholkar förtroendet för bra miljöpolitik. Därför bör regeringen ges i uppdrag att utreda förutsättningen att ta bort miljöbilszonerna för personbilar i trafikförordningen eller via lagförslag uppnå detsamma.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)