Hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige

Motion 2019/20:2890 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Religiös extremism är ett växande problem i det svenska samhället. Vid upprepade tillfällen har religiösa samfund i Sverige bjudit in utländska predikanter som uppmanar till våld och förtryck mot olika religiösa grupper eller minoriteter. Det uppmärksammas på sociala medier och i media och det har från olika håll rests krav om att de ska förbjudas att resa in i landet. Men ingenting händer.

Danmark har tagit tag i problemet genom att sammanställa en lista över religiösa ledare som är bannlysta från att resa in i landet, med hänvisning till den allmänna ordningen. Det innebär att hatpredikanter av den typ som frekvent dyker upp i Sverige inte tillåts sätta sin fot i Danmark. Det ger en klar signal om vad som är acceptabelt och inte, och det är något som vi borde ta efter. Vi kan inte acceptera att hatpredikanter kommer till Sverige för att predika hat mot samhället och för att uppmana människor att begå våld mot kvinnor och barn, sprida idéer om terror och våld i religionens namn och undergräva grundläggande värderingar om allas lika rättigheter och värde.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)