Alltid sommartid

Motion 2019/20:2493 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa vintertid och i stället införa ständig sommartid i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många människor känns det förlegat att laborera med dygnsrytm. Dessutom finns det forskning som visar på att det är negativt för hälsan men även för beteendet och till och med, hävdar en del, för samhällsekonomin.

Forskning visar att det är bättre för hälsan att ha mer ljus på kvällen. Dessutom skulle elförbrukningen minska med 3% om vi hade sommartid även på vintern. Därför borde vi överväga att helt avskaffa vintertid och i stället införa ständig sommartid i Sverige.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)