Validering av akademiska yrken samt möjligheten att läsa vid universitet på distans

Motion 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida validering av akademiska yrken samt möjligheten till distansutbildning bör utvidgas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att rekrytera akademiskt utbildad personal i Norrlands glesbygdskommuner är en stor utmaning. Skillnaden är påtaglig gentemot kommuner med lärosäten och större städer, framför allt universitetsstäderna. För att motverka denna situation och tillfredsställa be­hovet av rätt utbildad personal krävs en rad förändringar.

Möjligheten att rekrytera en redan bofast person skulle vara betydligt större om möj­ligheten att validera kunskap, vidareutbilda sig samt utbilda sig akademiskt på distans vore mer utvecklad än vad den är i dag. Universiteten har en stor betydelse som aktör i den svenska samhällsbyggnaden genom att möjliggöra utbildningar på distans.

En förändrad styrmodell måste möta arbetsmarknadens behov av kompetens på ett bättre sätt än i dag. Sveriges glesbygd behöver en styrning som bygger på långsiktighet och samverkan mellan lärosäten, kommuner och regioner.

Åsa Karlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)