Validering av akademiska yrken samt möjligheten att läsa vid universitet på distans

Motion 2019/20:2307 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida validering av akademiska yrken samt möjligheten till distansutbildning bör utvidgas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att rekrytera akademiskt utbildad personal i Norrlands glesbygdskommuner är en stor utmaning. Skillnaden är påtaglig gentemot kommuner med lärosäten och större städer, framförallt universitetsstäderna. För att motverka denna situation och tillfredsställa behovet av rätt utbildad personal krävs en rad förändringar.

Möjligheten att rekrytera en redan bofast person skulle vara betydligt större om möjligheten att validera kunskap, vidareutbilda sig samt utbilda sig akademiskt på distans vore mer utvecklad än vad den är idag. Universiteten har en stor betydelse som aktör i den svenska samhällsbyggnaden genom att möjliggöra utbildningar på distans.

En förändrad styrmodell måste möta arbetsmarknadens behov av kompetens på ett bättre sätt än idag. Sveriges glesbygd behöver en styrning som bygger på långsiktighet och samverkan mellan lärosäten, kommuner och regioner.

Åsa Karlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)