Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken

Motion 2019/20:2292 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige planerar och har beslutat om omfattande investeringar i höghastighetsjärnvägar de kommande decennierna och först ut ligger byggandet av dubbelspåret Ostlänken mellan Järna och Linköping. Den östsvenska regionen står inför den enskilt största infrastrukturinvesteringen i modern tid när Ostlänken ska byggas. Investeringen innebär en stor tillväxtchans som ger regionen omfattande möjligheter att växa och utvecklas till en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner.

Detta sker då byggandet av järnvägsspåren tar fart, men också tillkommande byggnation av annan infrastruktur och bostads- och handelsområden kommer att öka efterfrågan på arbetskraft.

Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland har ett statligt uppdrag att planera för det kompetensbehov som kommer att uppstå i samband med bygg­nationerna. Tillsammans med kommunerna och Östsvenska Handelskammaren kraft­samlar dessa för att näringslivet ska stå redo och få så god utväxling som möjligt av att Ostlänken byggs.

Man har tidigare kartlagt kompetensbehovet för byggandet av infrastrukturen kring Ostlänken. Kartläggningen visar att byggandet av Ostlänken kommer att medföra ca 13000 årsarbeten samt uppskattningsvis ytterligare 6000 årsarbetskrafter för att arbeta med den övriga infrastruktur som följer.

Behovet av utbildad arbetskraft för att utföra dessa byggnationer ökar. Det kommer att behövas avsevärt många fler byggnadsarbetare, anläggningsarbetare, anläggnings­maskinförare, betongarbetare, takläggare, stålkonstruktionsmontörer, installations­elektriker, arkitekter, planarkitekter, civilingenjörer med flera. Dessutom kommer det att ske ett uppsving inom flera branscher utanför byggbranschen. Fler människor kommer till regionen, vilket innebär en möjlig tillväxt för tjänsteföretag samt handels-, restaurang- och hotellbranscherna.

För att klara av att genomföra detta infrastruktur- och samhällsbyggarprojekt kommer det under de närmaste åren att behövas investeringar i utbildning och kompetensutveckling. Därför bör behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken beaktas.

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Erica Nådin (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)