Inrätta ett häkte i Västerås

Motion 2019/20:2243 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av häkte i Västerås och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Otryggheten har ökat på flera håll i Sverige, och Västmanland är inget undantag. Hittills i år har det till exempel skett totalt sex skjutningar i Västerås sedan april månad. Bilar brinner med jämna mellanrum och narkotikahandeln är stor. Den grovt organiserade brottsligheten är med andra ord ett stort problem för Västmanland. För att möta den ökade otryggheten i samhället krävs det att rättsväsendet har goda verktyg för att störa och lagföra människor som tar sig friheten att bryta mot lagen.

Sedan oktober 2015 saknar Västerås – som är en av landets största städer – häkte för personer som måste frihetsberövas under brottsutredningar och domstolsförhandlingar. Det tidigare häktet dömdes ut 2015 på grund av brandsäkerhetsskäl och sedan dess tvingas polisen och Kriminalvården transportera häktade personer fram och tillbaka till exempelvis Karlstad eller Örebro. Att Västerås saknar häkte är direkt anmärkningsvärt. Även om Kriminalvården planerar för att bygga ut häktet på Salberga så är detta inte optimalt då majoriteten av de häktade är hemmahörande i Västerås. Därför vore det mer effektivt med ett häkte i just Västerås. Polisens resurser är knappa och ska användas så effektivt som möjligt. Idag tvingas polisen att köra långa sträckor fram och tillbaka för att exempelvis hålla förhör med de anhållna på andra orter istället för att nyttja sin tid effektivt. Dessutom riskerar häktade personer att sitta frihetsberövade längre tid än nödvändigt, vilket inte är rättssäkert. För en stad i Västerås storlek i en växande arbetsmarknadsregion kommer ett häkte behövas även i framtiden, och för att spara på samhällets resurser är det rimligt att ett sådant placeras i staden snarast möjligt. Det mest rimliga är att förlägga ett häkte till det nya polishuset, alternativt rättscentrum, som ska byggas i Västerås. Att samla kriminalvård, polis och tingsrätt i samma stad skulle göra arbetet mer effektivt för alla och spara på samhällets resurser och skattebetalarnas pengar.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)