Översyn av reglerna för torg- och marknadshandel

Motion 2019/20:2182 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för torg- och marknadshandel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste 10 åren så har det skett stora förändringar i regelmassan för torg och marknadshandel. Flera av dessa förändringar var motiverade för att få en bättre kontroll på flera områden bland annat ur skattesynpunkt.

Men det kommer också fram många klagomål från handlarna att systemet är mycket krångligt, och att det är mycket lätt att göra fel även om man har som mål att göra allt rätt. Det beror på flera saker som inte är genomtänkta när man genomförde lagen om kassaregister. Detta gör att man kan få fel när apparater inte fungerar i regnvåta marknadsplatser, och där ojordade uttag är det enda som finns till buds.

I vårt grannland Finland så har man tagit bort kravet på kassaregister just av dessa skäl. 

Jag vill därför att man skall överväga att utreda detsamma i Sverige, och se om det istället går att införa en schablonbeskattning när företagaren har en liten eller måttlig omsättning i sitt företag.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)