Indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2019/20:2138 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslöshetsförsäkringen marknadsförs idag som ett skydd för upp till 80 procent av tidigare inkomst i händelse av arbetslöshet. I praktiken gäller det dock enbart den som har en lön på 25025 kronor i månaden eller mindre. Alla andra får en lägre försäkrings­grad. Det innebär att arbetslöshetsförsäkringens roll som en stabilisator på arbetsmark­naden riskerar att gå förlorad när människor inte får en rimlig chans till omställning mellan arbeten. Det innebär också en kraftigt sänkt köpkraft och att legitimiteten i försäkringen skadas genom att ersättningsnivåerna blir så låga och enhetliga att de närmar sig ett bidragssystem. En påtagligt sänkt köpkraft riskerar dessutom att förvärra en redan pågående lågkonjunktur. Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen justerades senast 2015 då maxtaket i försäkringen höjdes till 910 kronor per dag jämfört med tidigare 680 kronor. För att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som stabilisator på arbetsmarknaden föreslår vi att en indexeringsmodell baserad på konsumentprisjusteringar utreds.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)