Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen

Motion 2019/20:2127 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S)

av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarvens tillväxt på senare år har medfört att fiskebeståndet minskar och förorsakar stor materiell och ekonomisk skada. Det gäller det kustnära yrkesfisket, såväl som fritidsfisket samt har negativ påverkan på många boende och turister.

Skarven äter mycket fisk, vilket försämrar de småskaliga yrkesfiskarnas möjligheter att överleva och utvecklas. Därtill förstör skarvkolonier sin omgivning genom att förstöra växtligheten på de öar där de etablerar sig. Flockar är ofta stora och förödelsen från deras närvaro blir därför stora.

Det har motionerats flitigt de senaste åren om åtgärder mot skarvens förstörelse och fortsatta utbredning. Men problemet kvarstår. Riksdagen bör ställa sig bakom att det behövs kraftfulla åtgärder mot skarvproblemet i Sverige.

Kristina Nilsson (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)