Kartläggning av den svenska spelutvecklingsbranschen

Motion 2019/20:2109 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga den svenska spelutvecklingsbranschen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en nationell strategi för den svenska spelutvecklingsbranschen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Spelutveckling med svenska dataspel är en tillväxtbransch. Företagen agerar på en internationell marknad med stark tillväxt och även kompetensförsörjningen sker i hög grad på en global arbetsmarknad. Svenska spelbolag sysselsätter drygt 5300 personer i Sverige och närmare 8000 personer globalt.

Svenska spelutvecklares omsättning växte till 19,2 miljarder kronor under 2018, vilket är en ökning med 42%. Det är en tredubbling på fem år. Merparten av företagen går med vinst och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för tionde året i rad. De 25 största bolagen betalade tillsammans 1,17 miljarder kronor i skatt på sitt resultat. De 15 största bolagen som uppgett sociala avgifter på löner i sina årsredovis­ningar har tillsammans betalat en dryg miljard i löneskatter.

Spelutvecklingsbranschen är numera en basindustri som Sverige måste värna om. Branschen har mycket goda möjligheter att växa än mer och sätta Sverige på kartan, men då behövs en nationell strategi. Sverige har inte råd att titta på när andra länder springer om oss med tydliga strategier för branschen och politik som möjliggör att


branschen växer. Därför bör den svenska spelutvecklingsbranschen kartläggas och därtill bör man arbeta fram en långsiktig nationell strategi.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)