Korttidsanställningar

Motion 2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslivet är i Sverige den viktigaste beståndsdelen i att fullt vara accepterad av sam­hället. Många av de försäkringssystem och regler som vi tar för givna bygger på att man är i arbete eller står till arbetsmarknadens förfogande. När hela samhället är uppbyggt och beroende av arbetsmarknaden behövs klara och tydliga regler kring arbetstagarens situation och anställningstrygghet.

Efter många års utnyttjande tog regeringen 2016 tag i problemen med korttids­anställningar. Resultatet blev att en visstidsanställning ska övergå till en tillsvidare­anställning när man har varit allmän visstidsanställd i mer än 24 månader under obegränsad tid. Arbetsgivare måste alltså hålla reda på två olika övergångsregler när det gäller allmän visstidsanställning.

Beskedet var välkommet, men efter tre år förekommer fortfarande problem med visstidsanställningar. I stället kan vi se hur korttidsanställningar leder till otrygga jobb och växande klyftor. En kombination som skapar exkludering, rädsla och till sist göder högerpopulism och främlingsfientlighet. Ofta utförs lågbetalda korttidsarbeten av migranter eller fattiga svenskar. De är redan i underläge och sms-jobb och spring­vikarier i t.ex. äldreomsorgen bidrar inte till det bättre. För vem vågar satsa på att bilda


familj och skaffa egen bostad om jobbet ständigt hänger löst? Regeringen bör därför verka för att helt ta bort möjligheten för arbetsgivare att stapla korttidsanställningar på varandra.

Mikael Dahlqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)