Krav på legitimation och spelregistrering

Motion 2019/20:2049 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta kravet på legitimation och spelregistrering vid landets minsta travbanor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En ny spellag infördes vid årsskiftet. Den kräver registrering av alla spel, oavsett om vadhållning på hästar sker via internet, ATG:s spelombud eller direkt på plats vid banorna.

Trevnaden försvinner. Den genuina stämningen där publiken kan stå vid staketet, se in defilering, provstarter och sedan bestämma sig för att spela sin insats.

Men nu hinns inte studierna av hästarna med. Köandet till spelautomater tar för lång tid.

Banorna på gräsrotsnivå glömdes bort när den nya lagstiftningen kom till. Denna riskerar att slå undan benen för de små travbanor som kör trav enbart sommartid i liten skala. En uppenbar risk är att de små travbanorna som ändå utgör travsportens vagga får färre besökare. Med det följer ett lägre spel och mindre netto på den redan tuffa ideella verksamhet som bedrivs. Problemet för banorna är att det krävs avancerade spelauto­mater som leasas för att klara nuvarande lagkrav. Och antalet luckor där det går att bedriva spel, är inte längre lika många vid småbanorna ute på landsorten. Norge, som bedriver spel utifrån samma EU-direktiv, har sett till att de minsta banorna i landet inte har de här tuffa registrerings- eller legitimationskraven för spel vid banorna direkt på plats.


Detta gäller även Finland, Danmark och Frankrike som ej heller har infört något registreringskrav för spel på hästar från tävlingar på trav- och galoppbanor.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)