Utvecklat motprestationskrav för att förhindra bidragsberoende

Motion 2019/20:1932 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att förebygga bidragsberoende och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Välfärdens resurser ska användas på bästa sätt, exempelvis till skola och sjukvård. Men också till individer som på grund av ett omsorgsbehov eller funktionsnedsättning behöver samhällets stöd. De olika ersättningarna som idag finns för arbetssökande eller personer som vänder sig till kommunens socialtjänst ska i första hand fungera som en omställ­ningsresurs, inte som en permanent försörjning. Men fortfarande kan vi se hur vissa ersättningar inte koordineras mellan myndigheter eller där ersättningen som man får som studerande och arbetssökande i sig ibland hindrar personer från att lämna det stadiet för att gå över till en anställning med en egen inkomst. När detta uppstår så är det ett system­fel som ger helt felaktiga incitament. Staten borde agera och granska hur statens och kom­munernas ersättningar istället kan stimulera individer att inte fastna i ett bidragsberoende. Det bör riksdagen tillkännage som sin mening till regeringen. Riksdagen bör även till­kännage att åtgärder ska vidtas för att se om det går att ytterligare utveckla det motpresta­tionskrav som kommunerna har rätt att införa gentemot den enskilde och granska om dagens regelverk är tillräckligt robust för att främja en övergång till studier och helst till ett eget arbete och en egen försörjning. 

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)