Prioritera våldsutsatta kvinnor inom rättsväsendet

Motion 2019/20:1923 av Gulan Avci (L)

av Gulan Avci (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att öronmärka resurser för att utreda sexbrott, trafficking, människohandel och prostitution och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2015 rapporterade Göteborgs-Posten vid flera tillfällen hur resurser till människohandelsenheten prioriterades bort för att komma till bukt med gängskjutningarna som härjade i Göteborg. I september 2017 kunde SVT visa att polisen inte hinner med att utreda ärenden som rör våldtäkt och sexuella övergrepp när polisens knappa resurser används för att utreda mord och mordförsök.

Vi vet att storstäderna Stockholm, Göteborg, och Malmö, i olika omfattning, fått särskilda polisiära resurser för att motverka sexhandel. Detta är bra, men mer behöver göras. Prostitution är inte en företeelse begränsad till storstäderna utan något som, framför allt på grund av nätets utveckling, existerar i hela landet.

De senaste åren har antalet anmälda våldtäkter ökat. Under 2017 anmäldes totalt 7 230 våldtäkter. Under 2018 ökade våldtäktsanmälningarna till 7840, vilket är en ökning med 8 procent enligt Brottsförebyggande rådets statistik.

Samtidigt leder allt färre polisanmälda våldtäkter till åtal. Polisen har medgett att man tvingas prioritera ned ”mindre allvarliga” brott när tunga mordutredningar istället kräver resurser. Lägg sedan till att polisens omorganisering antagligen också spelat en roll för hur resurserna disponeras.

Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Alla har rätt att kunna leva utan att behöva anpassa livet till risken för brott. Att se till att rättssamhället fungerar är statens mest grundläggande uppgift.

Trots att polisen under 2019 vidtagit åtgärder för att öka sitt arbete mot våldtäkter, brott i nära relationer och sexualbrott mot barn med 350 personer som ska civilanställas för att fler anmälningar ska kunna leda till åtal så är det inte tillräckligt.

Utredning av prostitution och sexualbrott får inte vara en resursregulator för mord och grova brott. Rättsstaten behöver stärkas för att kunna lagföra förövarna. Polisen måste prioritera sexualbrotten och det måste finnas resurser som är öronmärkta för just dessa brott. Kvinnor i Sverige ska känna tillit till att rättsstaten utreder och lagför personer som begår sexualbrott. 

Gulan Avci (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare