Modersmjölksersättning

Motion 2019/20:1853 av Sanne Lennström (S)

av Sanne Lennström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsens föreskrifter om amning och uppfödning med modersmjölksersättning bör tydliggöras i fråga om att rådgivningen ska bygga på respekt för den enskildes bestämmanderätt samt tydliggöra föräldrars rätt till objektiv information om modersmjölksersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Informationen kring modersmjölksersättning är idag utformad på ett sätt som talar om för föräldrar att denna inte förser barnet med tillräckligt med näring i jämförelse med bröstmjölk. I Socialstyrelsens föreskrifter om amning och uppfödning med moders­mjölksersättning står det idag följande:

5 § Modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska få tydlig information om:

1 amningens fördelar jämfört med uppfödning med modersmjölksersättning,

Mammor i Sverige väljer i högre utsträckning än mödrar i världens alla andra länder att amma sina barn. Det finns många anledningar till att en nybliven mor väljer att ge sitt barn modersmjölkersättning istället. Amningen kanske inte fungerar och barnet går ner i vikt vilket gör att hon ser över andra alternativ. Hon kanske tar en medicin som inte är förenlig med amning. Eller så har hon erfarenheter med sig som gör att hon inte känner sig bekväm med att amma. Oavsett orsaken så måste rådgivning till mödrar bygga på en respekt för den nyblivna moderns rätt till självbestämmande. Det måste tydliggöras att modersmjölksersättning kan vara ett fullgott alternativ till amning, vid korrekt användning. En mamma som av olika anledningar väljer bort amningen ska inte få upplysningen att hon valt ett sämre alternativ för sitt barn. Personalen som arbetar med


rådgivning ska inte förhindras att ge saklig information om modersmjölksersättning som passar just den individ dom möter.

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)