En flexiblare sjukersättning

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en mer flexibel sjukersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När vi drabbas av sjukdom ska vi vara trygga i att vi får ekonomisk trygghet om sjukdomen leder till att vi inte kan fortsätta att yrkesarbeta.

Dagens sjukersättningssystem är fyrkantigt och anpassad utifrån att vi kan jobba 0, 25, 50 alt 75 % (0, 10, 20, alt 30 h/vecka)

Många sjukdomar går i skov och gör att vissa perioder finns ork och möjlighet att jobba mer och vissa perioder mindre. Därför behövs ett mer flexibelt system som är anpassad utifrån individen och inte individen som ska anpassa sig till systemet.

En utredningen behövs för att se över systemet och göra det mer flexibelt.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)