En flexiblare sjukersättning

Motion 2019/20:1730 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en mer flexibel sjukersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När vi drabbas av sjukdom ska vi vara trygga i att vi får ekonomisk trygghet om sjuk­domen leder till att vi inte kan fortsätta att yrkesarbeta.

Dagens sjukersättningssystem är fyrkantigt och anpassat utifrån att vi kan jobba 0, 25, 50 alternativt 75% (0, 10, 20, alternativt 30h/vecka)

Många sjukdomar går i skov och gör att det vissa perioder finns ork och möjlighet att jobba mer och vissa perioder mindre. Därför behövs ett mer flexibelt system som är anpassat utifrån individen och inte att individen ska anpassa sig till systemet.

En utredning behövs för att se över systemet och göra det mer flexibelt.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)