Offentlig information på lättläst svenska

Motion 2019/20:1617 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelverk kring lättläst text och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgänglighet är ett viktigt politiskt mål och rätten att delta i det demokratiska samtalet ska omfatta alla. Demokrati förutsätter att alla ges möjlighet att delta på sina villkor. Det är rimligt att all relevant offentlig information, som riktar sig till medborgarna, också ska publiceras på lättläst svenska. Det är viktigt för många grupper som exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning och nya svenskar med ett annat modersmål.

Regelverket kring krav på lättläst text behöver därför förtydligas och stärkas. Offentliga handlingar liksom annan information från stat, region och kommun bör alltid kunna fås på lättläst svenska när så önskas. Det är en fråga om demokrati och allas lika rätt till delaktighet i vårt samhälle.

Per Lodenius (C)

Ulrika Heie (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)