Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av åkrar

Motion 2019/20:1493 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet när det gäller gödselspridning på åkrar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att bättre anpassa gödselspridning efter väder och vind och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ge lantbrukare större möjlighet att avgöra när det är lämpligast att sprida gödsel på våra åkrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vädret och hur tidig eller sen årstiden är påverkar miljön på våra åkrar. Hur stor neder­börd det kommer, regnmängder och vindförhållanden påverkar markerna. Spridning av naturgödsel på våra åkrar är i dagens lagstiftning strikt reglerat.

Att enbart strikt tillämpa datum och antal dagar för gödselspridning är ett för fyr­kantigt instrument för att tillse att naturgödsel på bästa sätt sprids på våra åkrar. Bästa tiden för att sprida naturgödsel varierar från år till år. Variationer i vädret kan innebära att gödsel istället för att spridas en varm höst på våra åkrar, måste förvaras till nästa säsong.

Att som lantbrukare tvingas att anpassa sig mera efter datum och lagstiftning än efter väder och bästa utomhusmiljö för gödselspridning är varken önskvärt eller bra för miljön.

Tiderna man får sprida gödsel på våra åkrar behöver därför mer anpassas efter väder-, vind- och markförhållanden än efter kalendrar och antal dagar. Man måste ge bättre möjlighet för lantbrukare att avgöra när det är lämpligt att gödsla åkrarna.

Därför behöver man göra en översyn av lagstiftningen för spridning av naturgödsel på våra åkrar.

Lagen behöver göra kraven mera flexibla och anpassa dessa till varierande väder.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)