Skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk

Motion 2019/20:1489 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren så har antalet anmälda bidragsfusk kraftigt ökat i Sverige. Bara från Försäkringskassan polisanmäls över 1000 fall per år och mörkertalet misstänks vara stort. Fusket riskerar att undergräva förtroendet för de obligatoriska försäkrings­systemen och för välfärdsstaten i stort.

I flera uppmärksammade fall har man kunnat peka på kopplingar mellan den grova organiserade brottsligheten och organiserat bidragsfusk. Samma typer av grupper som ägnar sig åt utpressning mot enskilda organiserar också den här typen av bedrägerier riktade mot staten.

Idag är det mycket få som döms till kännbara straff ens när bidragsfusket är grovt och uppsåtligt. Den överväldigande delen av alla fällande domar leder endast till böter. Avancerat bidragsfusk borde betraktas som lika allvarligt som motsvarande bedrägerier mot enskilda och detta borde bättre återspeglas när det gäller de utdömda straffen. Regeringen bör därför se över straffsatserna för uppsåtligt bidragsfusk.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)