Livslångt lärande

Motion 2019/20:1396 av Yasmine Bladelius m.fl. (S)

av Yasmine Bladelius m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livslångt lärande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För oss socialdemokrater är arbetslinjen ett uttryck för en politisk värdering – alla ska göra rätt för sig och känna delaktighet i samhället. Arbetslinjen innebär att alla som kan jobba ska ha både en möjlighet och en skyldighet att göra detta. Egen försörjning ger en frihet att forma sitt eget liv, utvecklas och se möjligheter. I dag ställs det betydligt hår­dare krav på kompetens på arbetsmarknaden, och därför behöver människors möjlighet till livslångt lärande förbättras, annars riskerar man att hamna utanför arbetsmarknaden. Här är arbetsmarknadsutbildning tillsammans med vuxenutbildningen en viktig del. En angelägen fråga är utbildningarnas arbetsmarknadsanknytning. Alla utbildningar ska vara så användbara som möjligt både för individen och för samhället. För att komma till rätta med arbetslösheten och arbetskraftsbristen bör detta synsätt få ökat fokus.

En viktig aktör för att rusta de som redan har mist sitt jobb eller aldrig har fått något är Arbetsförmedlingen. Men med Arbetsförmedlingens reformering försvinner 130 av dagens 242 kontor och den lokala förankringen försvinner. Enligt januariöverens­kommelsen ska det bli möjligt för fler fristående aktörer att ta över en del av det ansvar som Arbetsförmedlingen har haft för att göra arbetssökande mer anställningsbara. Här kan kommunerna spela en viktig roll då de har den lokala förankringen. Men ska kommunerna lyckas i detta uppdrag krävs det statliga insatser. Kommunerna har redan i dag ett ansträngt ekonomiskt läge och behöver använda sina resurser till framför allt vård, skola och omsorg.

Yasmine Bladelius (S)

Anna Wallentheim (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)