Omlokalisering av myndigheter till Halland

Motion 2018/19:835 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga omlokalisering av myndigheter till Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att hela landet känner sig delaktig i myndighetsutövningen. Utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet och det riskerar att leda till polarisering och fragmentering. Under den borgerliga regeringens styre fanns en tydlig centraliseringstrend. Efter decennier av centralisering och Stockholmsfixering har den S-ledda regeringen brutit trenden och omlokaliserat myndigheter från storstäderna och byggt ut den statliga närvaron i hela landet. Under mandatperioden 20142018 omlokaliserades hela eller delar av 20 myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och den statliga servicen har ökat genom tio nya servicekontor. Löften finns om 55 nya servicekontor i landet. Vi måste se till att det går att få personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden i hela vårt land.

Statliga jobb är en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade i januari ett förslag om flytt av 10000 statliga jobb i Stockholmsregionen till mindre orter och glesbygd. Detta under fem till sju år.

Hittills har Halland blivit utan omlokaliserad myndighet. Det är vår förhoppning att det är Hallands tur nästa gång.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare