Avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Motion 2018/19:769 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Preskriptionstiden för vissa typer av brottslighet speglar inte allvaret i brottet och bör därför justeras, och en del brott är så allvarliga att de inte bör preskriberas. Preskriptionstiden för mord, dråp, folkrättsbrott och terroristbrott är avskaffad, vilket även borde vara fallet för vissa typer av grov våldsbrottslighet samt sexualbrott mot barn. Många som blir drabbade av sexualbrott i barndomen har svårt att berätta om det som hänt dem. Ofta dröjer det år innan de berättar för någon om övergrepp i barndomen och det dröjer i regel ännu längre tid innan man anmäler förövaren. Då kan det vara för sent. Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn är tio år och sexuellt övergrepp mot barn fem år vilket i min mening är för kort tid. Även om preskriptionstiden när det gäller våld och brott mot barn räknas från den dag offret fyller 18 år löper tiden många gånger ut innan förövaren har ställts inför rätta. Sexualförbrytare går fria och personer som har blivit utsatta för övergrepp under sin barndom får inte upprättelse. Det är oacceptabelt.

När det gäller så pass allvarliga brott som sexualbrott mot barn räcker inte den lagstiftning som vi har idag hela vägen fram. Preskriptionstiderna bör därför tas bort helt för att fler offer ska få en chans att få upprättelse.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)