Krav på vinterdäck för tunga lastbilar

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa lagkrav på vinterdäck på samtliga hjul för tunga lastbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år när snön kommer, verkar det komma som en total överraskning. Lastbilar som fastnar i uppförsbackar stoppar upp trafiken och olyckor sker. Den samhällsekonomiska förlusten i alla dessa förseningar och olyckor är betydande.

I dagsläget kräver svensk lagstiftning att tunga lastbilar (+3,5 ton) ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar när vinterväglag råder under perioden 1december till 31 mars. Lagen kom till under alliansregeringen 2012 och var en skärp­ning mot tidigare.

Den lagen har hjälpt till viss del, men fortfarande återstår en hel del av problemet. Samtidigt ser vi hur vårt grannland Norge ställt tuffare krav och därmed fått bort en stor del av problemen. Krav på vinterdäck på samtliga hjul under perioden 15 november till 31 mars gäller oavsett väglag, och kontroller sker vid inpassering i landet. Tidvis har så mycket som 25% av fordonen belagts med körförbud, ofta utländska åkerier som kört genom Sverige på väg till Norge, trots att förhållandena är likvärdiga.

Utländska åkerier, med förare som är ovana vid snöiga vägbanor och med däck som inte håller måttet, är ett av de grundläggande problemen. Att slopa kravet på att vinter­väglag ska råda och istället kräva vinterdäck under vintermånaderna gör reglerna lättare att kontrollera och förebygger problem. Att dessutom ställa kravet på samtliga hjul ökar säkerheten och minskar olyckorna.


Det är dags att utvärdera och uppdatera lagstiftningen och skärpa kraven på vinter­däck för att komma tillrätta med problemet att tunga lastbilar korkar igen vägarna vid dåligt väglag. Regeringen borde ta ett sådant initiativ snarast.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)