Översyn av reglerna kring riksfärdtjänst

Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av reglerna kring riksfärdtjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksfärdtjänst är en färdtjänstresa utanför den egna folkbokföringskommunen, men inom Sveriges gränser.

Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan måste vara från en kommun till en annan kommun inom Sveriges gränser.

Riksfärdtjänst godkänns inte för resor till och från studier.

Konsekvenserna av detta är allvarliga för den person som drabbas, anhöriga, men också hela samhället.

Regeringen bör se över bestämmelserna kring riksfärdtjänst för att tillse att även studier ger rätt till riksfärdtjänst.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)