Visitkort med punktskrift

Motion 2018/19:1465 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att visitkorten för riksdagens ledamöter ska kunna kompletteras med punktskrift och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Visitkort är ett sätt att synas. Ett sätt att lämna sina kontaktuppgifter till andra för att kunna fortsätta att hålla just kontakt med varandra.

Inom riksdagen har vi ett eget tryckeri som trycker visitkorten för riksdagsledamö­terna. Dessa visitkort har en layout som gör det lätt att se varifrån personen med kontakt­uppgifterna på kortet kommer, vilken funktion denna person har och hur man kan ta kontakt. På visitkorten kan också kontaktuppgifterna fås på engelska, tyska eller franska.

Men för att kunna läsa uppgifterna på visitkortet behöver man ha en relativt god synförmåga. Är man gravt synskadad eller blind har man ingen möjlighet att tolka vad som står på riksdagsledamotens visitkort.

Idag finns teknik för att på ett enkelt sätt komplettera visitkort med punktskrift. Det gör inte visitkorten svårare för seende att läsa, men det ger en möjlighet för den som är blind att ta del av visitkortets innehåll.

Riksdagen ska vara tillgänglig för alla. Då bör det också vara möjligt för alla att kunna ta kontakt med riksdagsledamöterna. Ett sätt att göra detta möjligt är att de visitkort som trycks för riksdagsledamöterna ska kunna kompletteras med punktskrift.

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)