Illegala trafikutbildningar

Motion 2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M)

av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en offentlig utredning som tar ett samlat grepp kring problematiken gällande illegala trafikutbildningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt mer frekvent uppmärksammas problematiken med så kallade svarta trafikskolor. Den illegala utbildningsverksamheten drabbar både enskilda personer och hela systemet med trafikskoleverksamhet. Personer som inte utbildas på rätt sätt både äventyrar trafiksäkerheten och bidrar till längre provtider. Detta då de är dåligt förberedda och misslyckas ofta så blir det längre köer till teori- och uppkörningsprov för alla andra.

Efter att ha tagit del av information från såväl Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, som har skrivit en forskningsrapport om problemet med den svarta verksamheten inom området, och från Ekobrottsmyndigheten, som anser att det behövs krafttag från samhällets sida mot illegal trafikutbildning, är det tydligt att det behövs ett helhetsgrepp kring frågan. Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), som organiserar trafikskolor, ser maktlösa på medan den svarta verksamheten sprider sig, eftersom straffpåföljden i det närmaste är obefintlig och inte avskräcker från att fortsätta bedriva illegal utbildning.

Vid sidan av detta pågår en teknisk utveckling av såväl fordon som utbildnings­metoder, vilket gör att det finns skäl att omgående få till stånd en utredning som tar ett helhetsgrepp kring framtidens körkortsutbildning, med automatväxlade bilar, autonoma fordon och digitala utbildningslösningar. Utredningen bör lämpligtvis inkludera hur den illegala verksamheten ska stoppas. Det finns en uppsjö av frågor att titta på, förutom det rent juridiska, för att stävja den kriminella verksamheten. Några av dessa frågor som bör ses över är följande:

Tillståndskrav för att inneha bil med dubbelkommando. Idag rullar tusentals bilar med dubbelkommando i vårt land som vare sig tillhör Trafikverkets bilar för uppkörning eller någon trafikskola.

Att införa en trafiklärarlegitimation, som måste finnas med under övningskörning med en trafikskola. I och med detta kommer polisen kunna se att övningskörningen utförs med en legitimerad lärare.

Att införa ytterligare en begränsning av antalet handledartillstånd. År 2012 infördes en begränsning till 15 stycken tillstånd, men den bör snävas till ytterligare för att komma åt illegal verksamhet.

Att införa en speciell färg på registreringsskyltar på trafikskolebilar. Det visar direkt för en elev som kanske ovetandes tar en lektion av en falsk trafikskola att den tar en lektion av outbildad personal. Till detta får kommer vetskapen om att det saknas försäkringsskydd m.m.

Ovan exempel är bara några av frågorna att beakta i en utredning och visar att det inte längre går att undvika att ta ett helhetsgrepp kring trafikskoleverksamheten. Det är cirka 20 år sedan en sådan översyn gjordes och mycket har hänt sedan dess. Därför är det nu hög tid att agera i frågan.

Kristina Axén Olin (M)

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)