Heltid som norm och sammanhållen arbetsdag

Motion 2014/15:2854 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om goda arbetsvillkor med heltid som norm och sammanhållen arbetsdag.

Motivering

Vi kan se att arbetslivet, för vissa grupper, blir allt mer krävande och svårt att förena med familjeliv. Inom de kvinnodominerade yrkena blir det allt vanligare med schemaläggning som innebär ”delade turer”. Långa arbetsdagar, på upp till 13 timmar, blir uppdelade i två arbetspass men med flera timmars ofrivillig ledighet däremellan.

Dessa påtvingade ledigheter eller obetalda håltimmar mitt på dagen kan vara svåra att fylla med meningsfull sysselsättning, familjeliv eller vila. Dessa arbetstider är också oerhört slitsamma såväl fysiskt som psykiskt och är inte förenliga med goda arbetsvillkor.

Det är önskvärt att se över de kvinnodominerade yrkena vad gäller heltid som norm med goda arbetsvillkor och en sammanhållen arbetsdag.

.

Carina Ohlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)