De kristna i Mellanöstern

Motion 2014/15:2311 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett aktivt svenskt stöd för Mellanösterns kristna.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en fredad zon för kristna flyktingar i norra Irak.

Motivering

Situationen för kristna i Irak och Syrien har länge varit mycket ansträngd. På senare år har hundratusentals kristna assyrier flytt från Irak. Det är en situation som länge har krävt vår uppmärksamhet, men nu har gått från allvarlig till katastrofal. I detta nu utför den Islamistiska staten (Isil) en etnisk rensning i Irak. Massakrer dokumenteras och sprids i sociala medier. Utvecklingen kräver handlingskraft. Sveriges regering borde tydligt markera sin vilja att FN:s agerande i det här fallet inte kan stanna vid ord.

Frilansjournalist Nuri Kino har i Sverige under en längre tid försökt lyfta frågan om att inrätta en skyddszon för minoriteter i norra Irak, men upplever inte att förslaget tas på allvar av beslutsfattare. ”Många tycker uppenbarligen att det är en för känslig fråga. De är väldigt rädda för att bli utpekade som islamofober”, som Kino uttrycker saken i en intervju. Idén som sådan är inte ny, utan är något som tidigare skett för att stödja kurderna. En fredad zon i FN-regi för kristna flyktingar är ett förslag som snarast bör förverkligas.

Situationen för de kristna i Mellanöstern i allmänhet och Irak i synnerhet kräver också att Sverige blir tydligare på att understryka vikten av religionsfrihet än vi är idag. Religionsfrihet är inte en perifer mänsklig rättighet, utan en av demokratins mest centrala. En gemensam faktor i många av de länder som i dag inte respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna är just bristande religionsfrihet. Det är många gånger här den bristande toleransen mellan grupper börjar. Det är därför också viktigt att kampen för mänskliga fri- och rättigheter har ett starkt centrum kring just religionsfriheten.

Om situationen för religiösa minoriteter, i exempelvis Irak, inte åtgärdas kan det resultera i att kristna grupper i Mellanöstern försvinner. Sverige måste göra vad vi kan för att bryta utvecklingen. Härvidlag har den nytillträdda regeringen inte alls visat på det engagemang som krävs; frågan har i stort sett inte adresserats. Det är av stor vikt att den svenska rösten är tydlig och kraftfull i frågan om att hitta en lösning för Mellanösterns kristna.

.

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)