Barnkonventionen som svensk lag

Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag.

Motivering

Sverige var år 1990 ett av de första länderna i världen att ratificera FN:s konvention om barns rättigheter. Under snart 25 år har barns ställning i Sverige steg för steg stärkts och många viktiga förbättringar har blivit verklighet. Men trots att Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis, och som land har vi flera gånger fått kritik från FN:s barnrättskommitté som granskar hur stater följer barnkonventionen. 

Efter några år av stiltje från regeringens håll är det otroligt glädjande att statsministern i sin regeringsförklaring så tydligt klargjorde att barnkonventionen ska göras till svensk lag. Detta är ett glädjande och viktigt besked som innebär att barns rättigheter kommer att stärkas och genomsyra alla samhällsområden som direkt eller indirekt rör människor under 18 år.

Norge gjorde detta för snart tio år sedan och har sedan parallellt fortsatt att anpassa landets lagar till konventionen. En utvärdering år 2009 av norsk lag och praxis i förhållande till barnkonventionen visar att barns rättigheter har stärkts på en rad punkter och att barnkonventionen tas på större allvar och kan användas som rättskälla.

Med barnkonventionen som lag skulle många barns situation förbättras, inte minst inom asylprocessen, socialtjänstlagen och barns rätt till utbildning. En förändrad lagstiftning skulle också tvinga hela vuxenvärlden att lära sig om barnens rättigheter samt ge barnen en tydligare röst i alla frågor som berör dem. Om barnkonventionen blir svensk lag, skulle det innebära att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks och att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än idag. Det är dags att ta steget nu och göra barnkonventionen till svensk lag. Det är dags att riksdagen ställer sig bakom detta tydliga besked från statsministern så vi i bred politisk enighet kan ta nästa steg i stärkandet av barns rättigheter.

.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Arhe Hamednaca (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Ida Karkiainen (S)

Lawen Redar (S)

Monica Green (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Teresa Carvalho (S)

Veronica Lindholm (S)

Åsa Lindestam (S)

Åsa Westlund (S)

Agneta Gille (S)

Paula Holmqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)