Det nordiska skatteavtalet

Motion 2014/15:2279 av Pia Hallström (M)

av Pia Hallström (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över det nordiska skatteavtalet.

Motivering

Historiskt sett har det alltid varit stor aktivitet mellan Sverige och Norge. Det har varit en livlig handel och stor pendling över gränsen. Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner och gränsen mellan de båda länderna är den längsta i Europa. Trots detta finns fortfarande många hinder som försvårar handel, pendling och flytt mellan länderna. Till exempel beskattas de norska pensionärer som flyttat till Sverige i båda länderna och de svenska byggföretag som arbetar på andra sidan gränsen ska betala mervärdesskatt för att få föra in en anläggningsmaskin till Norge. Vinsterna av att lösa gränshindren är stora. Därför föreslår jag att det nordiska skatteavtalet ses över.

 

.

Pia Hallström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)