Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2014/15:2182 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Motivering

Behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid är stora. I dag får många småbarnsföräldrar som förvärvsarbetar på obekväm arbetstid, efter kl. 18, nätter och helger, lägga ned mycket kraft på att få familjelivet att gå ihop med god omsorg om barnen den tiden man är på arbetet. Det gäller att ha ett stort socialt kontaktnät som kan hjälpa till.

Många kvinnor jobbar inom offentlig sektor och ställs då inför obekväm arbetstid och svårigheter med barnomsorg, och en väl fungerande barnomsorg leder till ökad jämställdhet inom arbetslivet.

Att erbjuda barnomsorg till alla som är i behov av det bör vara en del av välfärden. Många ensamstående mammor jobbar inom offentlig sektor där obekväm arbetstid är vanlig. Är det att gå efter arbetslinjen att inte erbjuda dem barnomsorg så att de kan gå till arbetet?

Inom en snar framtid kommer en stor andel yrkesarbetande att gå i pension. Detta ger ett ökat behov av fler anställda såväl inom sjukvården som inom äldreomsorgen – detta för att vi ska klara vår välfärd. Det handlar om ett ökat behov inom välfärdssektorns yrkesområden där äldre har behov av hjälp under dygnets alla timmar. Småbarnsföräldrar kommer att behövas också inom denna sektor. Då är det viktigt att samhället erbjuder barnomsorg för deras barn på kvällar och nätter. Kommunerna bör därför stimuleras till sådan utbyggnad.

.

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)