Ändring av tillståndskrav gällande åtelkameror

Motion 2014/15:2130 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring av gällande lag i fråga om tillstånd att använda åtelkamera.

Motivering

I spåren av den växande vildsvinsstammen höjs också kraven på en effektivare förvaltning av vildsvinen.

Då vildsvinet är ett nattdjur och ganska svårjagat är den så kallade åtelkameran ett viktigt hjälpmedel för att helt enkelt få kännedom om storleken av vildsvinspopulationen på den aktuella marken och därefter anpassa avskjutningen.

Gällande lagstiftning för användande av kamera på det sätt som beskrivs ställer krav på tillstånd för allmän kameraövervakning. Men bedömningen är att risken att inkräkta på den personliga integriteten känns minimal vid användande av åtelkamera.

Lagen bör då ändras så att kravet på tillstånd inte gäller för övervakningskameror som satts upp med markägarens tillstånd för att övervaka vilt.

 

.

Magnus Persson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)