Erkänn Somaliland

Motion 2014/15:2114 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regering som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en självständig nation.

Motivering

Samtidigt som övriga landet Somalia har lidit kraftigt under inbördeskrig och religiös fanatism har Somaliland haft mer än två decennier av fredlig och stabil utveckling. Som en kontrast till länder med samma förutsättningar har de hållit fyra demokratiska val i rad utan några som helst komplikationer och i författningen ska valen hållas vart sjätte år. Även tidigare har det funnits olikheter mellan Somaliland och övriga Somalia. Somaliland har varit ett brittiskt protektorat och övriga delen av landet var koloniserat av italienare och trots att Somaliland är ett klanbaserat samhälle har man funnit vägen till demokrati. Denna utveckling bör fungera som föredöme i andra regioner runt om i världen som önskar mer självstyre. På grund av att Afrikanska unionen, som främst styrs av diktaturer, inte vill erkänna Somaliland som stat går utvecklingen segt. Sverige bör driva på genom ett erkännande den kommande staten fullföljer den goda utvecklingen.

.

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)