Barnrättssäker och jämställd mantalsskrivning

Motion 2014/15:1786 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för barn att vara skrivna på flera adresser.

Motivering

Idag är det endast möjligt att en person, oavsett ålder är skriven på en adress. Samtidigt finns det många fall där det skulle vara rimligt att framförallt barn kan vara mantalsskrivna på dubbla adresser. Det gäller speciellt tillfällen när barnet bor lika mycket tid i respektive olika hushåll, men kan vara viktigt även i andra fall.

En kallelse till läkaren kan missas när den kommer till fel hushåll och hushållen inte kommunicerar. Det kan leda till att barnet inte kommer iväg och blir undersökt alls. Det gynnar ingen, framförallt inte barnet, men är en realitet i många situationer idag.

Det är också så att det bara är där barnet är mantalsskrivet som ger extra rätt till olika skyddsnät, exempelvis bostadstillägg. Det blir inte rimligt när barnet trots allt bor lika mycket i båda hushållen. Detta är en viktig fråga och missgynnar ofta den med lägst inkomst, vilket i många fall är kvinnor och drabbar i sin tur också barnet. Det är därför en viktig fråga både ur barnrättsperspektiv, men också ur jämställdhetsperspektiv att barn under 18 år ska kunna vara skriva på två adresser samtidigt om det finns skäl för det.

.

Rickard Nordin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)