Ung företagsamhet

Motion 2014/15:1784 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka arbetet med ung företagsamhet.

Motivering

Jobb är viktiga för oss som människor, för samhället och för att vi ska klara höga välfärdsambitioner. Utmaningen är att få fler jobb till fler människor. Då måste vi fortsätta satsa på områden som skola, forskning och infrastruktur, stegvis göra det billigare och enklare att driva företag, samt se hur vi kan locka fler duktiga människor till Sverige för att arbeta eller investera.

För unga människor är det första jobbet det viktigaste jobbet. Ett första jobb ger erfarenhet och möjligheter att ta vidare steg på arbetsmarknaden. Halvering av restaurangmoms och nedsatt socialavgift för unga är exempel på viktiga reformer för att ge fler jobbmöjligheter för unga.

Det är dock viktigt också satsa på företagsamhet. Det är bra om fler människor väljer att starta eget bland annat då fyra av fem nya jobb kommer i mindre företag. Det är också viktigt att öka förståelsen för företag och företagsamhet. Ung Företagsamhet (UF) gör både att fler väljer att starta företag senare i livet och att fler människor får en ökad förståelse för företag och företagsamhet.

UF går i korthet ut på att elever i gymnasieskolan under ett år får möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag. Det viktiga är processen, att de lär sig om viktiga saker såsom affärsplan, redovisning och säljverksamhet. I en vetenskaplig utvärdering har det visat sig att de som genomgått UF i högre utsträckning än andra starter företag senare i livet. De har dessutom kortare perioder av arbetslöshet, har högre löner och är chef i högre utsträckning.

Det är rimligt att anta att om fler unga människor bereds möjlighet att genomgå UF kommer fler att starta företag och fler att bättre förstå näringslivets villkor. Därför bör stödet till dem som arbetar med entreprenörskap i skolan ökas och permanentas.

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)