Utrotningshotade djur i reklam

Motion 2014/15:1743 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för att stoppa användningen av utrotningshotade djur i reklam.

Motivering

Användning av utrotningshotade djur i reklam bör stoppas. Sverige har undertecknat den så kallade Citeskonventionen som trädde i kraft 1975. Av denna konvention framgår tydligt att utrotningshotade djur inte ska användas i kommersiellt syfte. De fördragsslutande staterna är i konventionen överens om att internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter inte ska förekomma. Med ”handel” avses export, reexport, import och införande från havet.

Frågor om Citeskonventionen regleras inom EU i flera förordningar. EU:s bestämmelser gäller fler arter och är strängare än Citeskonventionen. Men det finns trots det undantag och vi kan exempelvis se att utrotningshotade apor används i kommersiell reklam som uppmuntrar handel.

För att åstadkomma en tydlighet kring detta är det lämpligt att Sverige inom EU verkar för att ytterligare stoppa användningen av utrotningshotade djur i reklam.

.

Elin Lundgren (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)