Fördelen med privata arbetsförmedlingar i Sverige

Motion 2014/15:1715 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se möjligheterna med privata arbetsförmedlingar i Sverige.

Motivering

Under alliansregeringens regim har 340 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Vi lyckades, tack vare vår ansvarfulla arbetsmarknadspolitik, lyfta människor ur ett utanförskap och in i ett sammanhang. Ett sammanhang som betyder lön, socialt umgänge och frihet. Tillsammans skapade vi mer resurser till allt det som är vårt gemensamma i samhället. Då växer ekonomin och Sverige blir starkare.

 

Dock, innan Alliansen tillträdde regeringsmakten år 2006 försörjdes en av fem av staten genom sjukpenning, förtidspension, a-kassa, ersättning för arbetsmarknadsåtgärd eller socialbidrag. Arbetet för att fler ska sättas in i ett arbete måste stärkas och mer måste göras inom detta område.

 

Idag är Arbetsförmedlingen Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras uppdrag är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb – att få till en bra matchning mellan sökande och arbetsgivare. Trots denna möjlighet att anställa väljer många av företagen i Sverige istället att rekrytera via andra kanaler än Arbetsförmedlingen.

 

Därför är det inte optimalt att enbart använda sig av Arbetsförmedlingen och att vara låst till en sådan aktör. Alla sätt som kan underlätta en bättre matchning mellan sökande och arbetsgivare måste uppmuntras ytterligare. Det finns redan flera kreativa entreprenörer och drivkrafter ute i samhället för detta ska kunna förverkligas. Men tyvärr finns det lagar och regler som sätter hinder för denna sorts idérikedom.

 

Till exempel i Storbritannien har de privata arbetsförmedlarna visat sig vara mycket effektiva när det gäller att hitta jobb åt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Även i Australien finns det numera bara privata aktörer i ett etablerat valfrihetssystem.

Att möjliggöra valfrihet innebär en stor vinst för den enskilde arbetssökande men även för de företag som söker medarbetare. Därför bör regeringen se över om privata arbetsförmedlingar kan bidra till att fler får jobb i Sverige.

.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Sten Bergheden (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)