Särskilt protokoll utskottssammanträde 2009/10:45

utskottsdokument 2009/10:23DAD2

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

SÄRSKILT

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:45

 

DATUM

Tisdagen den 25 maj 2010

TID

11:21 – 12:02

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet tisdagen den 20 maj justerades.

 

§ 2

Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 2 och 9 Regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB och försäljningen av aktier i Carnegie Investment Bank AB.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 3

Regeringens styrning av Apoteket AB

 

Utskottet behandlade granskningsärende 24 Regeringens styrning av Apoteket AB.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Regeringen agerande och Riksbankens självständighet

 

Utskottet behandlade granskningsärende 33 Regeringens agerande och Riksbankens självständighet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Regeringens och statsrådet Cristina Husmark Pehrssons hantering av förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna samt Statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning av Försäkringskassan

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 3 och 29 Regeringens och statsrådet Cristina Husmark Pehrssons hantering av förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna samt Statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning av Försäkringskassan.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 6

Regleringsbrev för AMS och Arbetsförmedlingen

 

Utskottet behandlade granskningsärende 11 Regleringsbrev för AMS och Arbetsförmedlingen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

Utskottet behandlade granskningsärende 8 Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Förra regeringens information till EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga

 

Utskottet behandlade granskningsärende 22  Förra regeringens information till EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare avseende AP-fonderna

 

Utskottet behandlade granskningsärende 15 Regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare avseende AP-fonderna

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska ambassaden i Israel

 

Utskottet behandlade granskningsärende 19 Utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska ambassaden i Israel

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Fråga om jäv för utrikesminister Carl Bildt i samband med regeringsbeslut

 

Utskottet behandlade granskningsärende 23 Fråga om jäv för utrikesminister Carl Bildt i samband med regeringsbeslut

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Näringsminister Maud Olofsson roll i samband med Tillväxtverkets radioreklam

 

Utskottet behandlade granskningsärende 28 Näringsminister Maud Olofsson roll i samband med Tillväxtverkets radioreklam

 

Ärendet bordlades.

 

§ 13

Hanteringen av stöd till fordonsindustrin

 

Utskottet behandlade granskningsärende 4 och 32 Hanteringen av stöd till fordonsindustrin

 

Ärendet bordlades.

 

§ 14

Ordförandebyte

 

Berit Andnor (s) lämnade över ordförandeklubban till Per Bill (m).

 

§ 15

Agerande inom FN:s olja-förmat-program

 

Utskottet behandlade granskningsärende 1 Agerande inom FN:s olja-för-mat-program

 

Ärendet bordlades.

 

§ 16

Den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark 2005 eller 2006

 

Utskottet behandlade granskningsärendena 12 och 13 Den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark 2005 eller 2006.

 

Ärendena bordlades.

 

§ 17

Granskning hösten 2010

 

Frågan om ämnen för utskottets granskning hösten 2010

bordlades

 

 

Vid protokollet

 

 

Tony Holmstedt

 

Justeras

 

 

Berit Andnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2010-04-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till särskilt protokoll

2009/10:45

 

 

§1-13

§13-17

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

X

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis